Kancelaria patentowa

Aldona Maćkowiak - Czywczyńska

header line

Opatentuj efekty Twojej twórczej działalności!

Zastrzeż logo swojej firmy i swój znak towarowy!

Rok założenia 1993

Kancelaria patentowa specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej i zapewnia kompleksową pomoc rzecznika patentowego przede wszystkim w zakresie:

 • znaków towarowych
 • znaków firmowych (LOGO firmy)
 • wynalazków
 • wzorów użytkowych
 • wzorów przemysłowych
 • nieuczciwej konkurencji
 • spraw spornych dotyczących patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz znaków towarowych i firmowych


Zakres działania kancelarii obejmuje również występowania w imieniu klientów przed

 • Urzędem Patentowym RP w Warszawie
 • Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO dawniej OHIM) w Alicante (Hiszpania)
 • Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w Monachium
 • Światową Organizacją Własności Przemysłowej (WIPO) w Genewie
 • polskimi sądami powszechnymi i administracyjnymi w zakresie własności przemysłowej


Poznajmy się

Rzecznik patentowy Aldona Maćkowiak-Czywczyńska jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i od przeszło 30. lat zajmuje się ochroną własności przemysłowej. Od roku 1993 prowadzi jedną z pierwszych prywatnych kancelarii patentowych w Poznaniu i świadczy szeroką obsługę prawną w zakresie ochrony własności intelektualnej, a w szczególności:

 • praw ochronnych na znaki towarowe i znak firmowe (LOGO)
 • patentów na wynalazki
 • praw ochronnych na wzory użytkowe
 • praw z rejestracji wzorów przemysłowych
Wpisana jest:
 • od dnia 24 stycznia 1989r. na listę rzeczników patentowych prowadzoną przez Urząd Patentowy RP pod numerem 2660
 • od dnia 29 kwietnia 2004r. na listę zawodowych przedstawicieli przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO dawniej OHIM) pod numerem 27706
 • od dnia 19 listopada 2004r. na listę zawodowych przedstawicieli przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) pod numerem 143950Pomagamy uzyskać:

prawo ochronne na znak towarowy ®

patent na wynalazek

prawo ochronne na wzór użytkowy

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

Chroń swoje pomysły, wynalazki i znaki towarowe - zasięgnij rady specjalisty!

Oferta kancelarii

Opracowywanie dokumentacji

Opracowywanie pełnej i profesjonalnej dokumentacji zgłoszeniowej, przeznaczonych do ochrony:
- wynalazków
- wzorów użytkowych
- wzorów przemysłowych
- znaków towarowych
- znaków firmowych (LOGO firm)

Reprezentowanie klientów

Reprezentowanie klientów przed odpowiednimi urzędami w postępowaniach zgłoszeniowych w/w przedmiotów ochrony.

Prowadzenie postępowań spornych

Prowadzenie w imieniu klientów postępowań spornych związanych z naruszeniem patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji oraz o ich unieważnienie lub wygaszenie.

Prowadzenie badań patentowych

Prowadzenie badań patentowych i sporządzanie opinii oraz ekspertyz dotyczących szeroko pojętej ochrony patentowej i ochronnej, a także prowadzenie badań zdolności i sytuacji ochronnej znaków towarowych w tym LOGO firm.

Sporządzanie umów

Sporządzanie umów w zakresie ochrony własności przemysłowej, w tym umów licencyjnych

Konsultacje i doradztwo

Konsultacje i doradztwo z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Walka z nieuczciwa konkurencją

Zapraszamy do odwiedzenia nas w siedzibie kancelarii mieszczącej się przy ul. Kochanowskiego 7 w Poznaniu. Na wizytę możesz umówić się telefonicznie. Zachęcmay również do zadawania pytań za pomocą poczty e-mail lub wiadomości wysyłanych za pomocą specjalnego formularza umieszczonego na stronie.

Kontakt

Biuro:

ul. M. Jackowskiego 31/4

60-509 Poznań

Tel.: (+48) 61 841 18 11

604 579 742 amc@kancelariapatentowa.com.pl


Formularz kontaktowy

Zostaw swój numer - oddzwonimy!

Zostaw swój numer. Oddzwonimy do Ciebie i pomożemy w wyborze oferty.